Baza Firm Turystycznych


Śląska Organizacja Turystyczna

Dane adresowe:

Ulica i Nr: Mickiewicza 29
Kod Pocztowy: 40-085
Miasto: Katowice
Województwo: Śląskie
Dane kontaktowe:

Tel.: +48 32 207 207 1
Email: info(at)silesia-sot.pl
Strona www:

Opis Firmy: Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999.

Regionalna organizacja turystyczna województwa śląskiego założona została m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzką Izbę Turystyczną, Górnośląską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, biura podróży i oddziały PTTK. Po długotrwałym procesie legislacyjnym, dnia 26.02.2004, uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Za cel stawiamy sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące działania:

prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”
gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi
działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw
udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
organizowanie imprez studyjnych
przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki
koordynowanie kalendarza imprez turystycznych.
Informacje:

Zasięg działalności: Krajowy


Typ firmy: Obiekty / Usługi
  

SZUKAJ W BAZIE FIRM