Europa

Malowniczy krajobraz Litwy

Z Litwą łączą nas wspólne dzieje i podobny – przez stulecia – los. Mimo to, a może właśnie dlatego, wiele wydarzeń historycznych oceniamy inaczej. Bitwa pod Grunwaldem jest dla naszych północno-wschodnich sąsiadów ich głównie zwycięstwem, Unię Lubelską widzą z perspektywy czasu jako ograniczenie swej suwerenności, a okupacyjne zmagania żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami – jako dążenia do podtrzymania polskiej hegemonii. Kompleksy i obawy niespełna czteromilionowego dzisiaj narodu mają swoje głębokie korzenie.

Polacy nie podbijali wprawdzie Litwy mieczem, jak czynili to Krzyżacy, czy terrorem i deportacjami stosowanymi przez imperia carskie i sowieckie, ale nasze osadnictwo oraz niewątpliwa atrakcyjność kulturowa sprawiały, że polonizacja obejmowała całe pokolenia i dotyczyła nie tylko elit. Terytoria litewskie są ziemią rodzinną wybitnych postaci polskiej kultury, takich jak Kraszewski, Orzeszkowa, Syrokomla, Miłosz czy Konwicki. Z niej także wywodzi się Józef Piłsudski.

Ponad trzysta tysięcy rodaków, którzy przetrwali prześladowania i wywózki, w dalszym ciągu czuje się na wileńskiej ziemi u siebie, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy Litwinów żyjących w obecnych granicach Rzeczypospolitej. Na uniwersytecie wileńskim, noszącym przez stulecia imię Stefana Batorego, wykładał Lelewel, kształcili się Mickiewicz i Słowacki, powstały konspiracyjne organizacje Filomatów i Filaretów. Cmentarz na Rossie mimo zniszczeń pozostaje jednym z narodowych panteonów, pamiątką zrywów 1794, 1830 i 1863 roku.

Wilno, Litwa

Wilno ze swą kilkusetletnią tradycją było niegdyś jednym z dziesięciu największym miast Europy. Słynęło również z tolerancji, zyskując przydomek „Jerozolimy północy”. W gościnnych murach Wilna współżyli ludzie rozmaitych narodowości. Stąd też mnogość przetrwałych do dzisiaj pomników architektury – od niezrównanego ceglanego gotyku XVI-wiecznej świątyni św. Anny, poprzez wykwint barokowej bryły kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, do klasycystycznej fasady katedralnej.

Na Litwie warto również odwiedzić malownicze Kowno, przepiękny kompleks zamkowy w Trokach i uzdrowisko Druskienniki. Piękne są też mnogością jezior, lasów i morenowych wzgórz ziemie nadniemeńskie, znane nam z tylu powieści i poematów.'

Zabytki i ciekawe obiekty na Litwie

Będąc na Litwie, warto odwiedzić w Wilnie między innymi Gorę Zamkową ze słynną Basztą Giedymina, wokół której znajdują się kościoły: Katedra Wileńska z XIV wieku, przebudowana w XVIII wieku, w której obecnie mieści się Galeria Sztuki, kościół św. Anny z XVI wieku, św. Franciszka z XV wieku i św. Michała z XVI wieku.

Na Starym Mieście znajduje się znana doskonale dzięki Mickiewiczowi Ostra Brama z XVI wieku, ze zlokalizowaną na piętrze kaplicą z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej i z przylegającym kościołem św. Teresy z XVII wieku. Ciekawy jest również kompleks budynków Uniwersytetu Wileńskiego, który dawniej nosił imię Stefana Batorego, zaś dziś – W. Kapsukasa.

Znajdują się tam również warte obejrzenia zabytkowe kamienice mieszczańskie, domy: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Muzeum Sztuki, do którego na pewno ciekawie będzie wstąpić. Warto również odwiedzić wspomniany cmentarz na Rossie, na którym pochowano wybitnych polskich uczonych i artystów oraz serce marszałka Józefa Piłsudskiego.

W okolicach Wilna, na jednej z wysp na jeziorze Galwe znajduje się odbudowany zamek księcia Witolda, obecnie mieszczący Muzeum Historyczne. Nieopodal są pozostałości zamku Giedymina, dawnego grodziska, wałów ziemnych i fas.

Zwiedzając Litwę, nie można pominąć atrakcyjnego z wielu względów Kowna. W mieście tym znajdują się między innymi ruiny zamku z XIII wieku, kościół Witolda z 1400 roku, dom kupiecki z XV wieku czy Dom Perkuna, według legendy wystawiony na miejscu pogańskiego kultu.

Address : Radius :