Nad Jeziorem - Polska

Puszcza Romnicka

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ma za zadanie służyć ochronie przyrody, historii, walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych. Obszar puszczy zajmują  w większości lasy Puszczy Rominckiej, gdzie granicę od północnej strony stanowi polsko-rosyjska granica państwowa, a od stromy południowej i wschodniej nasyp linii kolejowej z początków XX wieku.

Powierzchnia Puszczy Romincka to ok. 35 500 ha, z czego w Polsce i parku - 12 000 ha . Obszar Parku jest miejscem przejścia pomiędzy krajobrazem Mazur, a Pojezierza Litewskiego. Charakteryzuje się na przemian pasmami morenowych i kemowych wzgórz oraz licznymi obniżeniami. Deniwelacje sięgają tu nawet 120-140 m.

Żyją tu niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych oraz chronionych. Kiedyś były tu także żubry, tury, niedźwiedzie i tarpany. Obecnie można spotkać: łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, borsuka, jenota, kunę, gronostaja, wydrę, rysia, piżmaka, a także zająca w tym rzadkiego - zająca bielaka. Z ptaków żyją tu: żurawie, bociany czarne i białe, łabędzie, czaple, cietrzewie, jarząbki, orzeł bielik, rybołów, sowy i inne.

Krajobraz Puszczy Romnickiej

Największą atrakcją turystyczną, z którą Puszcza Romincka bywa często kojarzona są  mosty w Stańczykach - najwyższe mosty kolejowe w Polsce. Jednak i całość torowiska kolejowego z mniejszymi mostami, ciekawymi budynkami stacji kolejowych stanowi sporą atrakcję. Na obrzeżach Puszczy Rominckiej zachowały się  dawne pałace, parki oraz cmentarze ewangelickie. Warto zobaczyć kościoły poewangelickie w Dubeninkach i Żytkiejmach, budynek dawnego nadleśnictwa w Żytkiejmach, drewniane domy w Budwieciach, przydrożną pomnikową aleję jarząbów szwedzkich między Błąkałami a Stańczykami. Sama Puszcza skrywa w sobie unikatowe głazy Wilhelma i inne pamiątkowe kamienie, które są odszukiwane przez wytrwałych turystów.

Atrakcje turystyczne i zabytki w Puszczy Rominckiej

  • Mosty w Stańczykach

Most w Stańczykach

  • Torowisko kolejowe
  • Głazy Wilhelma
  • Pałace i parki
  • Kościoły
  • Cmentarze
  • Trójstyk granic "Wisztyniec"

Address : Radius :