Polskie Miasta

Zwiedzanie Warszawy

Wznosi się dumnie w sercu Warszawy i przypomina o splendorze dawnej stolicy Królestwa. Zwiedzanie Warszawy bez odwiedzin w monarszej siedzibie? Trudno to sobie nawet wyobrazić! Przygotowaliśmy dla Państwa kilka informacji na temat Zamku Królewskiego. Warto się z nimi zapoznać przed wizytą w tej pięknej rezydencji.

Dzieje Zamku

Budowla ma niezwykle długą i burzliwą historię, która rozpoczyna się prawdopodobnie w tym samym okresie, w którym miała miejsce lokacja Warszawy, a więc na przełomie XIII i XIV wieku. Książęta mazowieccy wznieśli warowną budowlę nad Wisłą i uchodzącą do niej rzeczką Kamionką. Z czasem powstała w tym miejscu okazała gotycka rezydencja – siedziba księcia, jego dworu i urzędników. Kiedy wymarła mazowiecka gałąź dynastii Piastów dzielnica funkcjonująca do tej pory jako lenno polskie została włączona w obręb Korony.

Król Zygmunt III Waza przeniósł się do Warszawy wraz z całym dworem. Zamek Królewski stał się siedzibą wszystkich najwyższych władz Rzeczpospolitej – króla, sejmu i senatu. Właśnie z czasów Zygmunta III pochodzi barokowa koncepcja zachodniej fasady rezydencji z charakterystyczną wieżą pośrodku. Za projekt odpowiada prawdopodobnie przybysz z Rzymu – Matteo Castelli. Do upiększenia zamku przyczynił się także znacząco Władysław IV, który nie tylko ufundował pierwszy świecki pomnik w Warszawie, czyli słynną Kolumnę Zygmunta, ale również zatrudnił wspaniałych architektów, takich jak Constante Tencalla, Agostino Locci czy Giovanni Battista Gisleni do prac przy przebudowie założenia zamkowego. 2 poł. XVII stulecia okazała się jednak dla budowli fatalna. Zamek został splądrowany i zdewastowany przez wojska szwedzkie. Po niezbędnych remontach do wnętrz powrócili król, królowa dwór i sejm.

Znaczącym przekształceniom i modernizacjom budowla uległa w czasach saskich – z tego okresu pochodzi elewacja od strony Wisły, zwana właśnie saską. Wspaniali artyści na zlecenie kolejnych królów upiększali wnętrza i otoczenie budowli. Były wśród nich tak wybitne osobowości jak znakomity rzeźbiarz Jan Bogumił Plersch czy malarz Marcello Bacciarelli.

Budowla była świadkiem wielu ważnych wydarzeń i królewskich uroczystości. Wystarczy przypomnieć, że to tu została uchwalona konstytucja 3 maja! W okresie rozbiorów, zimą 1806/1807 przebywał w dawnej rezydencji polskich królów sam Napoleon (właśnie wtedy powstawało Księstwo Warszawskie).

Warto wspomnieć, że w 20-leciu międzywojennym Zamek Królewski pełnił przez pewien czas funkcję oficjalnej siedziby prezydenta II RP. Wiek XX przyniósł jednak równie najbardziej dramatyczne chwile w dziejach królewskiej rezydencji – we wrześniu 1939 zamek strawił pożar wywołany niemieckimi bombardowaniami. Po zajęciu Warszawy przez Niemców rozpoczęła się systematyczna grabież zgromadzonych na Zamku zbiorów sztuki i demontaż wyposażenia. W 1944 roku Zamek Królewski ostatecznie podzielił los innych najwspanialszych budowli stolicy. Pozostały z niego jedynie relikty. Dziś trudno nam sobie wyobrazić Warszawę bez niego, ale warto pamiętać, że dawnej monarszej rezydencji nie odbudowano od razu po wojnie. Zasadnicze prace miały miejsce dopiero w latach 70-tych, a otwarcie Zamku dla publiczności stało się możliwe dopiero w 1984 roku!

Zwiedzanie Warszawy - Zamek Królewski dziś

Właśnie od Placu Zamkowego rozpoczyna się najczęściej  zwiedzanie warszawskiej Starówki. Warto pamiętać, że prace nad przywróceniem całemu zespołowi zamkowemu dawnej świetności, choć są już bliskie ukończenia, nadal trwają. Ostatnim ich etapem będzie, jak czytamy na stronach internetowych Zamku Królewskiego, rekonstrukcja Ogrodu Dolnego (Ogród Górny został odtworzony w zeszłym roku!).

Pieczę nad kompleksem i zgromadzonymi w nim zbiorami sprawuje instytucja, której oficjalna nazwa brzmi Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Wnętrza można zwiedzać z przewodnikami miejskimi posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Fantastycznych młodych ludzi, którzy oprowadzą Państwa po starannie zrekonstruowanych salach i w fascynujący sposób opowiedzą o dworskim życiu i ceremoniałach znajdziecie Państwo np. na portalu: Zwiedzanie Warszawy.

Zwiedzanie Zamku to nie tylko okazja do podziwiania wspaniałych wnętrz takich jak Sala Rady (miejsce obrad Rady Nieustającej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego), Sala Tronowa i wiele innych, ale również okazja, aby odkryć unikatowość i klasę artystyczną znajdujących się tu zbiorów sztuki. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia Galerii Lanckorońskich (trzon kolekcji tworzą dzieła ofiarowane przez Karolinę Lanckorońską). To tu czekają na Państwa dwa niesamowite obrazy RembrandtaDziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie.

O Zamku Królewskim i jego wspaniałościach można by opowiadać długo. Najlepiej jednak odkrywać te cuda na miejscu, zwłaszcza jeśli macie Państwo okazję robić to ze świetnie przygotowanym przewodnikiem. Zapraszamy zatem na zwiedzanie Warszawy!

Address : Radius :