Mapy / Przewodniki / Książki

Piękna Afryka, Książki o Afryce Turystyka, podróże

Nakładem Wydawnictwa Akademickiego DIALOG w serii "Podróże-kraje-ludzie" ukazała się książka autorstwa Jerzego Gilarowskiego pt. „Afryka dzisiaj. Piękna, biedna, różnorodna”. To osobista opowieść o Czarnym Kontynencie widzianym z perspektywy Europejczyka, który spędził na nim wiele lat.

Książka jest kolejną próbą zarysowania obecnej sytuacji Afryki w wielu jej dziedzinach, począwszy od gospodarki, przez życie codzienne, skończywszy na edukacji. To swoiste „abecadło” wiedzy na temat tego kontynentu, na co wskazuje również układ książki - tytuły poszczególnych rozdziałów rozpoczynają się na kolejną literę alfabetu.

Gilarowski zaznacza we wstępie, że napisana książka jest niezwykle subiektywnym obrazem Afryki. "Wszystkie rozdziały składają się jednakże w pewną całość, która jest obrazem Afryki jaką ja widzę i przeżywam. Jest to więc książka o mojej Afryce" – zaznacza autor.

Próbując oddać realia kontynentu geograf stosuje również urozmaicone formy literackie. Jak sam stwierdza, czasem jest to analiza, czasem synteza, beletrystyka czy wreszcie opowieść przygodowa. Geograf nie pominął złożonych tematów etnologicznych i religijnych, prezentując mozaikę ludów składających się na dzisiejszą Afrykę.

Gilarowski poświęca sporo miejsca wpływom kolonializmu na dzisiejszy kształt mapy politycznej Afryki. Krytykuje również część obecnych działań pomocowych społeczności międzynarodowej. Mimo miażdżących statystyk ukazujących bezmiar biedy, autor pozostaje umiarkowanym optymistą, zauważając, że coraz powszechniejsze są głosy ekonomistów mówiące, że świat nie może rozwijać się dalej pozostawiając Afrykę w izolacji.

Książkę wieńczy podsumowanie w rozdziale zatytułowanym „Zwyciężyć biedę”, w którym autor dzieli się pomysłami i przemyśleniami na temat sposobów na pokonanie ubóstwa i zacofania Czarnego Kontynentu. Jego zdaniem pewną szansą jest rozwój turystyki, zwłaszcza ekologicznej, z której dochody trafiałyby głównie na rynki lokalne – w przeciwieństwie do turystyki masowej, gdzie profity docierają przede wszystkim do międzynarodowych korporacji hotelowych i transportowych. Głównymi zasadami ekoturystyki jest korzystanie z lokalnych zasobów, zarówno siły roboczej i produktów niezbędnych do jej funkcjonowania.

Atutem książki jest zaprezentowanie Afryki, jako kontynentu bardzo zróżnicowanego. Autor odwodzi czytelnika od mylących stereotypów na temat jej mieszkańców, zarysowując złożoność problemu. Jednocześnie, mimo iż zaprezentowany obraz jest subiektywny i nierzadko gorzki, to zważywszy na dogłębną znajomość zagadnień, bardzo wiarygodny i sugestywny.

Jerzy Gilarowski jest geografem specjalizującym się w tematyce afrykańskiej. Wykłada na szeregu uczelni polskich, m.in. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnei i afrykańskich – University of Dar es Salaam, University of Dodoma, University of Rwanda.