Rowerem przez Polskę

Most zabytkowy w Katowicach Podlesiu - na trasie rowerowej

W mieście jest co prawda siedem tras rowerowych, jednak planowane jest już wytyczenie kolejnych. Powstają też ścieżki rowerowe przy okazji remontów jezdni i chodników. Problem w tym, że jak dotąd tych nowych nikt nie zinwentaryzował, nie tworzą też spójnej całości, jak trasy rowerowe.

W Katowicach nie ma nadal miejsca na komunikację rowerową, traktowaną jako alternatywa dla jazdy samochodem - właśnie dlatego, że miasto nie jest pokryte spójną siecią ścieżek. Nie ma także kompletnej mapy jak przemieszczać się po mieście na dwóch kółkach po trasach już istniejących. Do tego urzędnicy czasem zapominają, że ścieżki już istniejące należałoby remontować - widać powybijane kostki, dziury, brak odwadniania. Albo dla odmiany remontuje się je, ale bezmyślnie - stawiając na ścieżce słupki, latarnie, barierki, reklamy.

Dolina Trzech Stawów - Katowice - Często odwiedzane miejsce przez rowerzystów

To trasy rekreacyjno-turystyczne, choć to, że są to "trasy" nie oznacza, że jazda nimi odbywa się po ścieżkach rowerowych, albo że są dobrze oznaczone.

Ta z numerem 1 stanowi fragment dłuższej trasy rozpoczynającej się w Katowicach i kończącej w Milówce. Odcinek katowicki zaczyna się przy Pomniku Powstańców Śląskich, dalej jedziemy ul. Piastowską, Uniwersytecką, Bankową (bulwarem wzdłuż Rawy), ul. Murckowską, Doliną Trzech Stawów, przez Lotnisko, Lasy Ochojeckie, ul. Jaronia, do Lasów w Podlesiu, ulicami Saską i Zaopusta, aż w rejon oczyszczalni ścieków przy granicy z Tychami. To najdłuższa trasa w mieście - ma 26 km. Po drodze cykliści zobaczą rekreacyjne tereny Trzech Stawów, rezerwat florystyczny Ochojec czy np. zabytkowy most z kamienia w Podlesiu.

Kolejna trasa rowerowa nr 2 przez Katowice (ok. 12 km) stanowi fragment trasy z Katowic do Raciborza. Początek znajduje się w parku Kościuszki przy Wieży Spadochronowej, dalej biegnie ul. Jasieńskiego (uwaga, tu trzeba jechać pod prąd), Brynowską, Lubiny, św. Teresy, Kępową, Ligocką, Zgody, Kijowską, Medyków (na trasie trzeba omijać słupki), Śląską, Wczasową, przez park Zadole, Studencką, Śląską, przez lasy Panewnickie, ul. Owsianą, aż do granicy z Mikołowem.

Lasy murckowskie - trasy rowerowe - Największy kompleks leśny w Katowicach

Trasa oznaczona nr 101 ma ponad 18 km. Rozpoczyna się przy ścieżce rowerowej przy ul. Jankego w Ochojcu, przy skrzyżowaniu z ul. Szenwalda (trzeba uważać, bo brak informacji o rowerzystach na drogach poprzecznych) i dalej biegnie ul. Macierzanki, przez las w Ochojcu, do skrzyżowania z trasą nr 1, przez las w Giszowcu, dalej mijamy ośrodek wypoczynkowy Janina-Barbara, dojeżdżamy do ul. Bielskiej w Murckach, Doliny Murckowskiej, rezerwatu i granicy miasta. Kolejna trasa, oznaczona nr 153 to alternatywa dla "1" na odcinku przebiegającym przez Lasy Murckowskie. Ma 5,3 km. Prowadzi przez Kamienną Górę.

Trasa "122", to rozwinięcie "2", zaczyna się przy skrzyżowaniu ul. Szadoka z ul. Załęską w Brynowie, biegnie ul. Przodowników, Kombajnistów, Brygadzistów, Upadową, Ogrodową, Kruczą, Panewnicką, Smoleńską i ul. Medyków. Ma ok. 5,8 km.

Są jeszcze dwie trasy nr 5, jedna oznaczona kolorem żółtym (stanowi fragment trasy do Częstochowy), druga - niebieskim - to fragment trasy między Gliwicami a Sosnowcem. Żółta ma 8 km i przebiega Doliną Trzech Stawów, ul. Gospodarczą, Porcelanową, ul. Kolonia Amandy, ul. Transportowców, ul. Szopienicką, ul. Lwowską, przez Park Olimpijczyków, plac Ogród Dworcowy, ul. Wałową, ul. Wańkowicza, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Brynicy. Po drodze można zobaczyć m.in. zabytkowe osiedle Nikiszowiec. Trasa niebieska ma 15,5 km długości i ciągnie się przez las w Starych Panewnikach, ul. Kuźnicką, ul. Piłsudskiego, ul. Owsianą, ponownie przez Lasy Panewnickie, ul. Studencką, ogródki Zgoda, ul. Żurawią, ul. gen. Jankego, ul. Szenwalda, ul. Macierzanki, Katowicki Park Leśny, ul. Mysłowicką i ul. Wojciecha.

Nowa trasa oznaczona numerem 103 biegnie od Żyrafy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, przez os. Tysiąclecia, os. Witosa, pod autostradą, przez Lasy Panewnickie aż do ul. Wybickiego.