Reszta Świata

Jeżeli planuje się wyjazd do Wietnamu, w pierwszej kolejności należy pomyśleć o załatwieniu wizy, bowiem bez tej formalności nie da się przekroczyć wietnamskiej granicy.


Jak zdobyć wizę?
Wizę można zdobyć na dwa sposoby. Można wizę wyrobić osobiście, w tym celu należy złożyć wniosek i uiścić stosowną opłatę w konsulacie Wietnamu, mieszczącym się na ulicy Resorowej 36 w Warszawie. Dokumenty, które trzeba mieć przy sobie to: paszport (ważny przez mnimum 6 miesięcy od daty planowanej podróży), zdjęcie o wymiarach 4x6 cm.

Czasami też wymagana jest kserokopia biletu bądź wydruk rezerwacji. Jeżeli podróż ma odbyć się w celach biznesowych, będą wymagane dodatkowe dokumenty i zaświadczenia, takie jak np. zaproszenie od wietnamskiej firmy czy uczelni, potwierdzone przez MSZ Wietnamu.

 


Przed wizytą w konsulacie należy upewnić się, czy w danym dniu jest otwarty, bowiem zdarza się, że mimo godzin otwarcia (9-12), obiekt jest zamknięty. Również dokładny spis dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy do Wietnamu trzeba dokładnie sprawdzić na stronie internetowej konsulatu. Należy następnie wypełnić wniosek wizowy. Można go pobrać z internetu lub z okienka w trakcie wizyty w konsulacie.


Czas oczekiwania na wizę jest różny. Wizę 14 dniową można dostać już od ręki (lub w terminie 3 dni), natomiast na wizy miesięczne bądź dłuższe należy czekać 7 dni. Czas oczekiwania można skrócić, uiszczając opłatę za wizę ekspresową.


Drugi sposób to uzyskanie wizy na granicy, tzw. "wiza on arrival" – warunkiem jest posiadanie promesy. Promesa jest dokumentem wydawanym przez Wietnamski Urząd Imigracyjny i poświadcza ona zgodę na wjazd do Wietnamu. Pierwsze co należy zrobić, to znaleźć firmę, która załatwi promesę. Można to zrobić przez internet, bądź za pośrednictwem biura podróży.


Po znalezieniu zaufanej firmy, należy uiścić opłatę, która jest zazwyczaj powiększona o prowizję firmy, która zajmuje się załatwianiem wiz oraz podać firmie wszystkie potrzebne dane. Gotową promesę należy wydrukować i przedstawić wraz ze zdjęciem i ważnym paszportem po przylocie w okienku Visa On Arrival oraz uiścić opłatę w dolarach. Jest to rozwiązanie tańsze w przypadku wiz 14 i 30 dniowych. Również jest ono wygodniejsze, ponieważ promesę można załatwić on-line, bez jeżdżenia do konsulatu.


Na jaki okres wydawane są wizy?

Najdłuższy okres ważności wizy to 12 miesięcy. Wizy ważne są od momentu wjazdu do Wietnamu, a ich okres ważności może wynosić 14, 30 lub 90 dni – zależnie od terminu wyjazdu zadeklarowanego we wniosku wizowym. Należy też zwrócić uwagę czy wiza ma być jednokrotnego czy też wielokrotnego wjazdu. Najbezpieczniej jest zakupić wizę, która uprawnia nas do wielokrotnego wjazdu na terytorium Wietnamu.


Sposób wyrobienia wizy jest dowolny. Najważniejsze jest, aby zabrać się za to wcześniej, ponieważ nigdy nie ma pewności, że deklarowane 7 dni oczekiwania się nie wydłuży.


Autor: Barbara Ścisłowska


Address : Radius :