Wilno

Malowniczy krajobraz Litwy

Z Litwą łączą nas wspólne dzieje i podobny – przez stulecia – los. Mimo to, a może właśnie dlatego, wiele wydarzeń historycznych oceniamy inaczej. Bitwa pod Grunwaldem jest dla naszych północno-wschodnich sąsiadów ich głównie zwycięstwem, Unię Lubelską widzą z perspektywy czasu jako ograniczenie swej suwerenności, a okupacyjne zmagania żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami – jako dążenia do podtrzymania polskiej hegemonii. Kompleksy i obawy niespełna czteromilionowego dzisiaj narodu mają swoje głębokie korzenie.

Więcej…