Porady - Warto wiedzieć

Wybierasz się na zagraniczne wakacje? Przed wyjazdem sprawdź u swojego operatora informacje na temat możliwości korzystania z internetu w UE. Dowiedz się jak uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

W czerwcu 2017 roku wprowadzono W Unii Europejskiej mechanizm Roam Like at Home (nowy model naliczania kosztów detalicznych usług roamingu). Miało to na celu zrównanie cen usług w roamingu do tych w krajach członkowskich. Obecnie we wszystkich państwach UE można korzystać z roamingu po takich samych stawkach jak w kraju macierzystym. Oznacza to, że opłaty za wszystkie usługi telekomunikacyjne (połączenia, SMS-y i transmisję danych) w każdym kraju UE są naliczane wg stawek obowiązujących w krajowym planie taryfowym lub są odliczane od pakietu krajowego. Obowiązuje jednak limit gigabajtów.

Polityka uczciwego korzystania

Osoby, które planują dłuższy wyjazd powinny zapoznać się z zasadami tzw. polityki uczciwego korzystania. Co to takiego? Otóż operatorzy telekomunikacyjni chcą zapewnić wszystkim klientom dostęp do roamingu po cenach krajowych. Operator musi stosować uczciwe, uzasadnione i proporcjonalne mechanizmy kontroli w celu zapobieżenia nadużywaniu tych zasad.

Nie ma ograniczeń ilościowych w wykonywaniu połączeń głosowych i wysyłaniu wiadomości tekstowych. Istnieją jednak limity związane z ilością transmitowanych danych. Zależą one od rodzaju zawartej umowy z operatorem. W pewnych sytuacjach abonent musi liczyć się z koniecznością zapłaty dodatkowej należności za roaming danych.

Nju mobile roaming – jak to działa?

W nju na abonament otrzymuje się określoną pulę gigabajtów – z niej wyodrębniony jest pakiet danych do wykorzystania w roamingu w UE. W przypadku nju na abonament z limitem wydatków 29 zł jest to 10 GB w kraju (liczba GB do wykorzystania w kraju rośnie wraz ze stażem), a 2,43 GB można bez dodatkowych opłat wykorzystać w roamingu na terenie Unii Europejskiej. W przypadku nju za 39 zł do wykorzystania w kraju jest 20 GB, z których 3,26 GB można wykorzystać w roamingu w UE. Pakiet danych wykorzystany za granicą jest odliczany od pakietu krajowego.

Po wykorzystaniu limitu danych zostaniesz poinformowany o tym SMS-em. Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych opłat, możesz całkowicie wyłączyć transmisję danych i przestać korzystać z internetu lub możesz korzystać w dalszym ciągu, licząc się z opłatami za każdą wykorzystaną jednostkę danych. Cena za wykorzystanie 1 MB w roamingu w Unii Europejskiej wynosi tylko 2,34 gr.

Więcej na temat korzystania z internetu w Unii Europejskiej można przeczytać na stronie: https://www.njumobile.pl/artykuly/internet-w-unii-europejskiej.