Porady - Warto wiedzieć

motorowodny sternik morski

Co trzeba zrobić, aby zdobyć patent motorowodnego sternika morskiego? Jak wygląda kurs przygotowawczy oraz późniejszy egzamin? Jakie warunki należy spełniać, by móc do niego przystąpić? Jeżeli zmagacie się z tego rodzaju pytaniami, zapraszamy do lektury naszego krótkiego kompendium wiedzy.

 

Patent motorowodnego sternika morskiego – wymagania

Osoby pragnące zdobyć patent motorowodnego sternika morskiego muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • zdobyć odpowiedni staż, na który składają się przynajmniej dwa rejsy morskie o łącznej długości minimum 200 godzin żeglugi,
 • zdać egzamin z niezbędnej wiedzy oraz umiejętności.

Co ważne, kursanci pragnący zdobyć patent motorowodnego sternika morskiego nie muszą wcześniej posiadać żadnych uprawnień. Są jednak zobowiązani zdawać egzamin w wersji poszerzonej o wiedzę niezbędną do uzyskania pierwszego stopnia uprawnień, czyli patentu sternika motorowodnego.

Jakie uprawnienia ma motorowodny sternik morski?

Mając patent motorowodnego sternika morskiego, można samodzielnie prowadzić następujące typy jednostek:

 • wszystkie typy jachtów motorowych na wodach śródlądowych,
 • jachty o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

To jednak nie koniec. Zgodnie z e § 13. ust 1. rozporządzenia, jeżeli posiadacz patentu motorowodnego sternika morskiego ma też patent żeglarza jachtowego, automatycznie nabywa on uprawnienia właściwe dla jachtowego sternika morskiego. Może zatem prowadzić:

 • wszystkie typy jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
 • jachty żaglowe o długości do 18 m kadłuba po wodach morskich.

Motorowodny sternik morski – kurs

Mimo iż w 2013 roku zniesiono obowiązek odbycia kursu szkoleniowego przed przystąpieniem do egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego, zdecydowanie warto wziąć w nim udział.

Tego rodzaju szkolenie pozwala szybko i sprawnie opanować niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, a tym samym zwiększa szanse na pomyślne zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień. Szkolenie w zależności od szkoły trwa od kilku dni do tygodnia.

Kurs na motorowodnego sternika morskiego składa się z części teoretycznej i praktycznej, polegającej na ćwiczeniu manewrów. Teoria obejmuje natomiast takie zagadnienia, jak:

 • meteorologia,
 • ratownictwo,
 • locja morska,
 • przepisy,
 • nawigacja.

Egzamin na motorowodnego sternika morskiego

Aby podejść do egzaminu, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Są to:

 • wypełniony wniosek egzaminacyjny,
 • dowód tożsamości ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie niezbędnego stażu morskiego (karty rejsu lub opinie kapitana),
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej (w przypadku korzystania ze zniżki należy też mieć dokument uprawniający do jej uzyskania),
 • patent sternika motorowodnego (o ile się go posiada).

Koszt przystąpienia do egzaminu to 350 zł. Opłatę można uiścić gotówką. Uczniom oraz studentom do ukończenia 26 roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50% pod warunkiem okazania ważnej legitymacji studenckiej.

Jak wygląda egzamin? Podobnie jak kurs, składa się on z dwóch części – teorii oraz praktyki. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest pomyślne zaliczenie obu elementów.

Część teoretyczna ma formę pisemną i trwa 120 minut. W tym czasie zdający mają rozwiązać zadanie nawigacyjne oraz zdać test składający się z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 65 z nich.

Część praktyczna polega na wykonaniu jachtem motorowym zadań wskazanych przez komisję egzaminacyjną. Aby uzyskać zaliczenie, trzeba prawidłowo wykonać każdy z elementów, przy czym dopuszczalne jest jednokrotne powtórzenie źle przeprowadzonego manewru.

Po pomyślnym zdaniu obu części należy wypełnić wniosek do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego o patent motorowodnego sternika morskiego. Koszt jego wydania to 50 zł. W tym przypadku uczniom i studentom do 26 roku życia również przysługuje zniżka, na takich samych zasadach, jak przy opłatach egzaminacyjnych.

Pomoc w przygotowaniu artykułu: szkolenia żeglarskie Ocean Team Sailing School.