Porady - Warto wiedzieć

kalendarz urlop wypoczynkowy - skrócenie

Urlop wypoczynkowy jest prawem osoby zatrudnionej na podstawie umowę o pracę. Udzielany jest on zgodnie z planami, które obowiązują w danym zakładzie pracy. Jak wygląda planowanie i czy pracownik może skrócić 14-dniowy urlop? Zapraszamy do lektury!

 

Co kodeks pracy mówi o urlopie wypoczynkowym?

Według kodeksu pracy każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależna jest od stażu pracy danej osoby. Jeśli jest on krótszy niż 10 lat, urlop wynosi 20 dni, jeśli powyżej 10 lat, pracownik do wykorzystania ma 26 dni.

Co ważne, urlop może być dzielony na poszczególne części, na wniosek samego pracownika. Jedna z części musi jednak trwać minimum 14 dni kalendarzowych. Dzięki temu pracownik ma czas na regenerację i odpoczynek. Według Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli urlop wypoczynkowy byłby podzielony na więcej krótszych części, pracownik nie miałby odpowiedniego czasu na wypoczynek. Warto zaznaczyć, że to na pracodawcy ciąży obowiązek dopełnienia tego pracowniczego prawa, pod karą grzywny.

Czy pracownik może samodzielnie skrócić urlop?

Kodeks pracy w swoich zapisach nie przewiduje możliwości samodzielnego skrócenia urlopu przez pracownika. Nawet jeśli sam i z własnej woli chciałby to zrobić i wrócić do pracy. Pracodawca natomiast może wyrazić zgodę na wcześniejszy powrót swojego podwładnego z wolnego, o ile nie dotyczy to, opisywanego wcześniej, nieprzerwanego 14-dniowego okresu. Szefowie jednak rzadko kiedy zgadzają się na skrócenie urlopów, ponieważ to oni odpowiadają za realizację obowiązku urlopowego.

Urlop krótszy niż 14 dni – jakie są wyjątki?

Dwutygodniowy i nieprzerwany 14-dniowy urlop jest prawem pracownika. Są jednak sytuacje, w których może on być krótszy i będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawa dotyczy:

  • pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy. Nabywa on wówczas prawa urlopowego w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany przez niego miesiąc;
  • urlopu wypoczynkowego, który musiał zostać zmodyfikowany z uwagi na chorobę pracownika.

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Pracodawca może odwołać podwładnego z urlopu wypoczynkowego jedynie w konkretnej sytuacji. Może zatem mieć to miejsce jedynie w wyniku niespodziewanych zdarzeń, które pojawiły się po rozpoczęciu urlopu przez pracownika. Jeśli więc jego obecność jest niezbędna do realizacji zadań, może on otrzymać dyspozycję odwołania z urlopu.

W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skróceniem urlopu, a niewykorzystana część musi być do wykorzystania w późniejszym terminie. Co ważne, odwołanie z urlopu musi być poprzedzone skutecznym poinformowaniem pracownika o tym fakcie. Jeśli nie odbiera on telefonu bądź nie odpowiada na maile i SMS-y, nie może odpowiadać za niewykonanie polecenia służbowego, gdyż w ogóle do niego nie doszło.

Jak widać, pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego część nie może być krótsza niż 14 dni roboczych. Co prawda istnieją wyjątki od tego przepisu, jednak w większości przypadków nie ma podstaw do tego, aby urlop skracać bądź też podwładnego z niego odwoływać. Dlatego też w standardowych sytuacjach, urlop 14-dniowy nie może być skrócony.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/obowiazek-udzielenia-urlopu-w-wymiarze-14-dni-kalendarzowych/