Informacje

Porozumienie o współpracy w sprawie rozwoju turystyki religijnej w Krakowie podpisały w czwartek władze miasta i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Umowa przewiduje m.in. organizację wspólnych konferencji i praktyki studenckie w miejskich instytucjach.

W imieniu obu stron umowy dokument parafowali prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak.


„Chcielibyśmy, aby turystyka religijna w Krakowie rozwijała się szybciej. Pragniemy połączyć nasze działania i wymieniać doświadczenia" - podkreślił Majchrowski w trakcie ceremonii w obecności mediów. Według prezydenta, w tej chwili szacuje się, że „około 6 proc. turystów przyjeżdżających do Krakowa jest pielgrzymami”. „Chcemy, żeby ta liczba była większa” - dodał.

Zaznaczył on, że podpisanie umowy w tym momencie jest związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, kiedy to do Krakowa przyjadą na spotkanie z papieżem katolicy z wszystkich kontynentów. Według Majchrowskiego, "jest to impreza na skalę światową, wymagająca wielkich przygotowań".

Zdaniem rektora UPJPII, dzięki umowie z miastem ma rozwinąć się kompetentna kadra do obsługi pielgrzymów i innych turystów odwiedzających obiekty sakralne. Jak wyjaśnił ks. prof. Zyzak, specjaliści w tej dziedzinie kształcą się w UPJPII na Wydziale Teologicznym na nowym pionierskim kierunku "turystyka religijna". "To jedyny taki kierunek w Krakowie. Jego absolwenci będą mieli nie tylko wiedzę turystyczną, ale także teologiczno-duchową, która posłuży wszystkim przyjeżdżającym, aby głębiej przeżyć kontakt z naszym miastem" - powiedział PAP Zyzak.

W podpisanym porozumieniu strony zobowiązują się m.in. do współpracy w realizacji praktyk studenckich. Oznacza to, że studenci UPJPII będą mogli odbywać staże w różnych placówkach miejskich zajmujących się obsługą ruchu turystycznego.

Zgodnie z umową miasto Kraków i uczelnia mają też wspólnie organizować seminaria, konferencje, kongresy, warsztaty oraz szkolenia dotyczące tej tematyki. Ponadto planuje się wymianę informacji dotyczącą sytuacji na rynku turystycznym oraz wzajemne udostępnianie danych, opracowań i ekspertyz.

Prezydent sprecyzował w rozmowie z PAP, że współpraca między UPJPII a miastem będzie miała charakter merytoryczny i że miasto nie będzie finansowo wspierać kształcenia specjalistów z turystyki religijnej.

Kraków od lat prowadzi działania związane z promocją turystyki religijnej, m.in. opracowało miejskie tematyczne trasy turystyczne: ścieżkami Jana Pawła II, św. Stanisława i św. siostry Faustyny. Uruchomiono także portal internetowy prezentujący ofertę religijną Małopolski www.sacrum.visitmalopolska.pl (w sześciu wersjach językowych).

W Krakowie jest w sumie ponad 100 katolickich obiektów sakralnych (głównie kościołów i klasztorów), a w wielu z nich znajdują się groby świętych i błogosławionych. Najwięcej pielgrzymów - ponad 2 miliony rocznie - przyciąga Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W Krakowie są także kościoły innych wyznań, w tym prawosławne, greko-katolickie i protestanckie. Na krakowskim Kazimierzu zachowało się wiele zabytków sakralnych religii mojżeszowej, m.in. synagogi: Tempel, Wysoka, Remuh i Stara Synagoga.(PAP)