Zamki, Zabytki,Muzea w Polsce

Średniowieczne ruiny zamku wciąż kuszą poszukiwaczy skarbów. Tajemnic warowni strzeże Czarny Rycerz. Już z daleka widać wznoszące się nad Górą Zamkową trzy wieże otoczone masywnymi murami wyglądają jakby wyrastały znad przepaści od wieków budząc respekt i pobudzając wyobraźnię. W 1318 roku biskup Janisław tak bardzo zaufał solidnym murom warowni, iż w czasie wojennej zawieruchy ukrył w tajnym pomieszczeniu nad kaplicą kosztowności z katedry gnieźnieńskiej. Od tego czasu zamek stał się królewskim skarbcem, chroniącym także coś bardziej cennego aniżeli złoto czy drogocenne kamienie. Warownia stała się skarbcem chroniącym życie żon polskich królów.

Przez rok mieszkała tu z rocznym synkiem Władysławem czwarta żona Władysława Jagiełły - Zofia Holszańska. Wzgórze miało ich bronić przed zarazą morową, która swe śmiertelne żniwo zbierała w okolicznych miasteczkach i wsiach. Dla drugiej żony Kazimierza Wielkiego - Adelajdy ten najlepiej ufortyfikowany polski zamek stał się więzieniem. Aż dwa lata księżniczka haska żyła w Chęcinach w odosobnieniu tylko dlatego, że nie umiała dać królowi następcy tronu.

Kilka lat po śmierci Zygmunta Starego w 1554 roku przemierzała główny dziedziniec sama królowa Bona. Odsunięta przez syna Zygmunta Augusta, gromadziła w zamkowym skarbcu kosztowności oraz pieniądze. Gdy opuszczała kraj z rozkazu króla, zabrała ze sobą legendarny skarb liczący aż pół miliona dukatów. Do dziś nie wiadomo czy ów skarb wjechał za granicę Włoch. Jak wieść niesie most na rzece Nidzie nie wytrzymał ciężaru wozów z kosztownościami i załamał się, a nurt rzeki pochłonął cenne ładunki. Być może dlatego do dziś duch władczyni w białej powłóczystej sukni z pochodnią w dłoni widywany jest wśród ruin.

Zamek powstał pod koniec XIII wieku za czasów Władysława Łokietka, ale niezdobytą przez 250 lat fortecą stał się dopiero po przebudowie zleconej przez Kazimierza Wielkiego. W 1607 roku warownię ograbił i spalił marszałek wielki koronny Mikołaj Zebrzydowski. Starosta chęciński Stanisław Branicki niedługo mógł cieszyć się odbudowanym zamkiem ponieważ w 1655 roku splądrowali go Szwedzi. Po kolejnym najeździe szwedzkim w 1707 roku część twierdzy zamieniła się w ruinę. W czasie zaboru austriackiego miejscowa ludność pozyskiwała z zamku materiał budowlany co przyczyniło się jeszcze bardziej do obecnego stanu warowni.

Jak dojechać:

Miasto Chęciny położone jest na Wyżynie Kieleckiej w województwie świętokrzyskim, a dokładniej w powiecie kieleckim oddalone o 15 km od Kielc. (od Krakowa ok 105km, od Warszawy ok 195km).

Adres:

Zamek Królewski w Chęcinach, Góra Zamkowa
Parking pod Zamkiem, ul. Jędrzejowska, Chęciny

droga S7/E77

Address : Radius :